Faculty Members who Worked in Our Department

FULL-TIME

Prof. Dr. Can KUMBARACIBAŞI (Eski Bölüm Bşk. Yrd.)

Prof. Dr. Erdoğan YAŞLICA (Emekli, Eski Bölüm Bşk. Yrd.)

Prof. Dr. Fatma Nihal ŞENLİER (Doğuş Üniversitesi)

Prof. Dr. Feral EKE (Merhume, Eski Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Gülseven UBAY TÖNÜK (Emekli, Eski Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL (Rumeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin YURTSEVER (Merhum, Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuray BAYRAKTAR (Emekli, Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurcan UYDAŞ (Merhum, Eski Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Şule KARAASLAN (Emekli, Eski Bölüm Bşk.) (Gelişim Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan KUNTAY (Merhum, Eski Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Zuhal ÖZCAN (Emekli, Eski Bölüm Başkan Yrd.) (Çankaya Üniversitesi)

Doç. Dr. Aysu UĞURLAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ela Ataç KAVURMACI (TED Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim BOYNUKALIN (Merhum, Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Kıvanç ERTUGAY (Konya Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Nilüfer GÜRER (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Yaşar Bahri ERGEN (Eski Bölüm Başkan Yrd.) (Siirt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Açalya ALPAN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ (Gebze Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Okan DEDE (Amasya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Seher POLAT ÖZKAZANÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Semih Halil EMÜR (Erciyes Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Hatice Gül ÖNDER (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Dr. Fotoş TANSEL (Emekli)

Dr. Gülsen YILMAZ (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Öğr. Gör. Mehmet Nazım ÖZER (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Arş. Gör. Dr. Sezen SAVRAN PENBECİOĞLU (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Arş. Gör. Burcu İMREN GÜZEL (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Arş. Gör. Cansu GÜLLER (Atatürk Üniversitesi)

Arş. Gör. Selcan BAYRAM (Atatürk Üniversitesi)

Arş. Gör. Zeynep ÖZDEMİR (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Mustafa GÖNEN (Serbest Şehir Plancısı)

Tahir ÇALGÜNER (Serbest Şehir Plancısı)

 

PART-TIME

Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ (Merhum, Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Can HAMAMCI (Emekli, Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevat GERAY (Merhum, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Prof. Dr. Cüneyt ELKER (Çankaya Üniversitesi)

Prof. Dr. Gönül TANKUT (Merhume, ODTÜ, Mim. Fakültesi )

Prof. Dr. Güngor ERDUMLU (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Güven BİLSEL (Emekli, KTO Karatay Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet TUNÇEL (Emekli, A.Ü.Dil Tarih Coğrafya Fakültesi) 

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER (Çankaya Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat GÜVENÇ (Kadir Has Üniversitesi)

Prof. Dr. Nur SÖZEN (Emekli, Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan ACIPAYAMLI (Merhum, A.Ü. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi)

Prof. Dr. Raci BADEMLİ (Merhum)

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ (Kapadokya Üniversitesi)

Prof. Dr. Selami SÖZEN (Merhum, Peyzaj Mimarı)

Prof. Dr. Sevgi AKTÜRE (Emekli, ODTÜ, Mim. Fakültesi)

Prof. Dr. Tansı ŞENYAPILI (Emekli, ODTÜ)

Prof. Dr. Taylan DERİCİOĞLU (Şehir Plancısı)

Doç. Dr. Özcan ESMER (Merhum, ODTÜ)

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Gülcen EREN (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Ayça BİLSEL (Emekli, İller Bankası)

Dr. Deniz ATAÖV AKKAHVE (Emekli, Strateji ve Bütçe Bşk.)

Dr. Pınar ÇOBANYILMAZ ÖZTÜRK (Kent Araştırmalari Enstitüsü)

Dr. Pınar ÖKTEM (UNDP-Ank.)

Dr. Tunga KÖROĞLU (Çankaya Belediyesi)

Ahmet Avşar ŞİMŞEK (İller Bankası)

Ahmet KAYA (Serbest Şehir Plancısı)

Ahmet UZEL (Serbest Mimar-Şehir Plancısı)

Ali YONCA (Serbest Şehir Plancısı)

Bahadır Aytuğ AYDOĞDU (Serbest Şehir Plancısı)

Baran İDİL (Merhum, Serbest Mimar)

Bilge ÖKTEM (Emekli, İmar ve İskan Bakanlığı)

Buğra GÖKÇE (İzmir Büyükşehir Belediyesi Gn. Sekreteri)

Bülent BERKSAN (Merhum, Serbest Mimar-Şehir Plancısı)

Bülent ÜNCÜ (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Danyal AŞIK (Emekli, DPT)

Doğa SEZER (Serbest Şehir Plancısı)

Dumrul YAVAŞ (Merhum, İller Bankası)

Erol ERCİYES (Serbest Mimar)

Erol ÜNAL (İller Bankası) 

Ertuğrul ALPARMAN (Emekli, Çevre Bakanlığı)

Faruk Nafız ERKAL (Merhum, Mimar)

Gökçe GÜNEL (VEKAM)

Güner GEZİM (Serbest Mimar)

Güray AÇIL (Emekli, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü) 

S. Işık NURAL (Serbest Şehir Plancısı)

İlhan GÜLGEÇ (Merhum, İller Bankası) 

Kamutay TÜRKOĞLU (Serbest Şehir Plancısı-Mimar)

Menşure IŞIK (Serbest Şehir Plancısı)

Saffet ATIK (Serbest Şehir Plancısı)

Serdar NİZAMOĞLU (Serbest Şehir Plancısı)

Sezer SEVER (Emekli, İller Bankası) 

Sinan Hakan ERDEN (Şehir Plancısı, Tarım ve Orman Bakanlığı)

Tankut ÜNAL (Emekli Mimar)

Vural KOZANOĞLU (Merhum, Mimar) 

background image