Lisansüstü Eğitim Sıkça Sorulan Sorular

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİDİM DALI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR

  • Seminer, diğer derslerle birlikte alınabilir mi?

Evet, seminer ders süresinden sayılmaktadır ve diğer derslerle birlikte alınabilir.

  • Dersler bittikten sonra seminer alındığında, seminerle birlikte seçilmesi gereken tez hazırlık mı tez çalışması mı seçilmelidir?

Seminerin ders süresinden sayılması nedeniyle seminerle birlikte tez hazırlık seçilmelidir.

  • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersinden muaf olunduğunda, muaf olunan dersin kredisi toplam krediye eklenir mi?

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi lisansüstü eğitim sırasında alınması gereken zorunlu derstir. Dersi Yüksek Lisans sırasında alanlar, dilekçe ve transkriptleri ile başvurdukları takdirde uygun görülmesi halinde Doktora sırasında bu dersten muaf olabilirler.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersinden muaf olmak demek sadece o dersi alma zorunluluğunun ortadan kalkması demektir. Alınması gereken toplam krediye herhangi bir etkisi yoktur. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersinden muaf olunduğunda eksik kalan kredi, diğer dersler ile tamamlanmalıdır.

  • Tez çalışması dersi ne zaman seçilmelidir?

Tez çalışması dersi; yüksek lisans eğitiminde ders dönemiyle birlikte seminerden başarılı olunduktan sonra seçilmelidir. Doktora eğitiminde ise; ders dönemiyle birlikte seminer ve yeterlilik sınavından başarılı bulunduktan sonra seçilmelidir.

  • Doktora eğitiminde yeterlilik sınavını başarıyla tamamladıktan sonra Tez Önerisi ve Tez İzleme Komitesi aynı dönem içerisinde yapılabilir mi?

Hayır, yeterlilik sınavından başarılı olunduktan sonra 6 ay içerisinde tez önerisi Tez Önerme Komitesi’ne sunulmalıdır. Sonrasında ise 6 aylık aralıklarla tez izleme komitesi (TİK) toplanmalıdır.

  • Kimler Bilimsel Hazırlık programına katılmalıdır?

Lisansüstü programlarımız, lisans eğitimini Şehir ve Bölge Planlama dışında pek çok farklı alanda tamamlamış öğrencilere de açıktır. Bu öğrencilerimizin lisansüstü eğitimleri sırasında şehir ve bölge planlama alanında çalışılan konulara hâkim olabilmesi için Bilimsel Hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir. Bilimsel Hazırlık programı 2 dönemde tamamlanmalıdır.

  • Danışman ne zaman ve nasıl belirlenir?

Lisansüstü öğrencilerimizin programa başlamalarıyla birlikte birinci dönemin sonuna kadar tez danışmanlarını seçmeleri, ikinci dönemin sonuna kadar da tez konularını belirlemeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin tez danışman hocalarını, ilgi duydukları alanda uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz ile iletişimi girerek belirlemeleri tercihimizdir. Öğretim üyelerimizin web sayfalarına, https://mim-sbp.gazi.edu.tr/view/page/108911?siteUri=mim-sbp bağlantısından ulaşılabilmektedir. Ayrıca, öğretim üyelerimiz öğrencileriyle çalışmak istedikleri tez ve araştırma konularını da https://mim-sbp.gazi.edu.tr/view/page/263501?siteUri=mim-sbp adresinden ilan etmektedir.

  • Seminer dersinden kaç kez başarısız olma hakkı tanınmıştır?

İki kez. Seminer dersi iki kez alınıp başarılı olunmazsa öğrencinin ilişiği kesilir.

 

background image