Lisans Eğitimi Ders Programı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ DERS PLANI 

*Alan Dışı Seçmeli Dersler, Üniversitemiz Ortak ve Seçmeli Dersler Birimi tarafından açılmaktadır. İlgili birim tarafından ilan edilen dersler arasından öğrencilerin kendi bölümü tarafından açılmamış bir dersi alması gerekmektedir.

**Öğrenciler, bu dönemi tamamladığında, uzmanlaşmak üzere ilgi duyduğu alanı belirlemeli ve danışman öğretim üyesi aracılığıyla bölüm başkanlığına iletmelidir. Bölüm programımızda seçmeli dersler öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaya yönelmesini destekleyecek şekilde Modül 1: Kent Planlama ve Kentsel Politikalar, Modül 2: Bölge Planlama Yerel Kalkınma Çevre Politikaları ve Modül 3: Kentsel Tasarım olmak üzere üç ana modülde toplanmıştır.

*** SBP 3… kodlu 1 adet seçmeli ders alınması gerekmektedir.

****Mesleki / Teknik olmayan seçmeli ders, Fakülte içindeki diğer bölümlerden de alınabilir.

***** SBP 4… ve CRP 4… kodlu olmak üzere toplam 11 seçmeli ders alınması gerekmektedir. Program dilinin %30 İngilizce olması nedeniyle, 11 dersin en az 2sinin CRP 4… kodlu ders olması zorunludur. Öğrenci, belirlediği uzmanlık alanı doğrultusunda, en az sekiz dersi seçtiği modülden olmak üzere, en az birer seçmeli dersi ise diğer modüllerden alarak tamamlamalıdır.

background image