Doktora Programları ve Başvuru Koşulları

Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı (Türkçe) / Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı (İngilizce)

Şehir ve Bölge Planlama Doktora programları uygulamalı, kapsamlı ve profesyonellik odaklıdır.  Şehir ve Bölge Planlama alanında kariyer yapmak isteyen yüksek akademik başarı standartlarına sahip öğrencilere yöneliktir.

Müfredat 240 kredilik bir programdan oluşmaktadır. Müfredat kapsamında, Bilimsel Araştırma ve Etik Yöntemleri ile ilgili zorunlu bir ders ve bir seminer dahil olmak üzere sekiz temel (zorunlu ve seçmeli) ders, yeterlilik sınavı, tez hazırlık ve tez çalışması, tez ve tez çalışmasından elde edilen bir bilimsel yayın bulunmaktadır.

Başvuru Koşulları

  1. Yüksek lisans derecesi almış olmak.
  2. Yüksek Lisans çalışmalarında en az 3.0 (4.0 üzerinden) not ortalamasına sahip olmak.
  3. Referanslar aracılığıyla motivasyon, deneyim, iş etiği, akademik mükemmellik ve entelektüel yeteneklere ilişkin göstergeler (2 referans mektubu gereklidir).
  4. Başvuru sahibinin kariyer ve eğitim hedefleri kapsamında şehir ve bölge planlamasına ilişkin kavrayışını, ilgi alanlarını ve amaçlarını aktaran 2-3 sayfalık özgün niyet mektubu
  5. CV / Özgeçmiş
  6. ALES sınavından en az 55 puan almış olmak ve geçerliliği olan bir sınavdan 60 yabancı dil yeterlilik puanı istenmektedir (KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM'nin kabul ettiği diğer sınavlar).

Bu gereklilikler dışında, farklı özgeçmişlere sahip adaylar başvuru evraklarına ilişkin bireysel değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak programa koşullu olarak kabul edilebilir.

background image