Yüksek Lisans Programları ve Başvuru Koşulları

Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı (Türkçe) / Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans programları, öğrencileri karmaşık şehir planlama sorunlarını anlama ve çözme becerisine sahip profesyoneller olarak hazırlamaktadır.  Müfredat, öğrencilere kentsel ve bölgesel çevre hakkında kapsamlı bir kavrayış ve bugünün bölgeleri ve kentlerini planlamak için gereken temel becerileri vermektedir. Tez çalışmaları, öğrencinin bölgesel ve mekânsal planlama, yerel yönetimler, altyapı ve çevre, şehir planlama, kentsel politikalar ve kentsel çalışmalar, ulaşım planlaması ve kentsel tasarım gibi temel uzmanlık ve ilgi alanına odaklanmış çalışma olanakları sağlamaktadır.

Müfredat 120 kredilik bir programdan oluşmaktadır. Müfredat kapsamında, Bilimsel Araştırma ve Etik Yöntemleri ile ilgili zorunlu bir ders ve bir seminer dahil olmak üzere sekiz temel (zorunlu ve seçmeli) ders, tez hazırlık dersi, tez çalışması, tez ve tez çalışmasından elde edilen bilimsel bir yayın bulunmaktadır.

Başvuru koşulları:

Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans programına kabul edilmek için başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

  1. Tanınır bir üniversiteden lisans derecesi almış olmak.
  2. Lisans çalışmalarında en az 2.3 (4.0 üzerinden) not ortalamasına sahip olmak.
  3. Referanslar aracılığıyla motivasyon, deneyim, iş etiği, akademik mükemmellik ve entelektüel yeteneklere ilişkin göstergeler (2 referans mektubu gereklidir).
  4. Başvuru sahibinin kariyer ve eğitim hedefleri kapsamında şehir ve bölge planlamasına ilişkin kavrayışını, ilgi alanlarını ve amaçlarını aktaran 2-3 sayfalık özgün niyet mektubu
  5. CV / Özgeçmiş
  6. ALES sınavından en az 55 puan almış olmak ve geçerliliği olan bir sınavdan 60 yabancı dil yeterlilik puanı istenmektedir (KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM'nin kabul ettiği diğer sınavlar).

Bu gereklilikler dışında, farklı lisans derecelerine sahip adaylar için özel koşullar belirlenebilir.

 

background image