Lisansüstü Programları Misyonu

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Misyon

Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programları kentli gibi düşünen ve farklı birikimlere sahip öğrencilerin mekanın üretimine ilişkin eğitiminde; liderlik, yenilikçilik ve eylem araştırmalarına odaklanan becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, yerel, bölgesel ve küresel farkındalıkla uygulamalı, kapsayıcı ve profesyonel bir planlama eğitimi sunulmaktadır. Program kapsamında plancılar; sosyal, ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir topluluklar ve bölgeler geliştirmek üzere hazırlanmaktadır.

Lisansüstü programlar, kentsel ve bölgesel gelişme üzerine teorik, tarihsel ve kavramsal bilgi arasında denge sağlamaya çalışırken, aynı zamanda pratik becerilerin ve analiz yöntemlerinin edinilmesine de odaklanmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü içerisinde dört program sunulmaktadır:

  1. Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı (Türkçe)
  2. Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
  3. Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Doktora Programı (Türkçe)
  4. Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Doktora Programı (İngilizce)

Çalışmalarını başlamak üzere, programlara hem güz hem de bahar dönemlerinde öğrenci kabul edilmektedir. Programlar tam zamanlı katılım gerektirmektedir.

 

background image