Yönetim - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Yönetim

Prof. Dr. N. Aydan SAT

Bölüm Başkanı

                                                                           

     Öğr. Gör. Dr. Zeynep Aslı GÜREL ÜÇER                                                    Doç. Dr. Sevinç Bahar YENİGÜL

         Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                    Bölüm Başkan Yardımcısı