Yönetim

Prof. Dr. Özlem Güzey KOCATAŞ
Bölüm Başkanı

                                                                          

         Doç. Dr. Ülkü Duman Yüksel                                                               Öğr. Gör. Dr. Zeynep Aslı GÜREL ÜÇER

Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                                Bölüm Başkan Yardımcısı