Tez Konuları ve Danışman Öğretim Üyeleri

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEZ KONULARI VE DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora yapacak/yapan öğrenciler için çalışabilecekleri tez konuları ve bu süreçte öğrencilerimize yol gösterecek danışman öğretim üye ve elemanlarının listesi aşağıdaki gibidir.  

DANIŞMAN TEZ KONULARI
Prof. Dr. Özlem GÜZEY KOCATAŞ
  • Afet Yönetimi
  • Pandemi ve Kentsel Yaşam
Prof. Dr. Nevin TURGUT GÜLTEKİN
  • Kutsal Miras Kutsal Kent
  • Kültürel Rotalar
  • Modern Mimari ve Kent
  • Endüstri Mirası
  • Tarihi Mezar Alanları (Proje Konusu)
Doç. Dr. Bahar YENİGÜL            
  • Kırsal Alan
  • Tarım ve Kent Planlama