Tanıtım - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Tanıtım

Şehir planlama, ulusal bir yerleşme ve kalkınma planı çerçevesi içinde ve bilimsel yöntemlere dayanılarak yapılan araştırma, plan, program ve projelerin hazırlanmasını ve bu amaçla girişilecek çabaların gerçekleştirilmesini kapsayan bir disiplindir. Bölümümüzün özgörevi; farklı ölçeklerdeki mekanı oluşturan ve dönüştüren, süreçleri, araçları ve bunların olası sonuçlarını ülke kültürü ve gerçekleri gözönünde tutularak; çevreye duyarlı yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, düşünen, sorgulayan, analiz edebilen, iletişim yeteneği gelişmiş, liderlik özelliğine sahip, evrensel standartlarda uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek mesleki etiğe sahip şehir ve bölge plancıları yetiştirmektir. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1982 yılında lisans, 1987 yılında ise yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüzde; 4 profesör, 13 doçent, 2 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi doktor ve 9 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 34 tam zamanlı öğretim elemanı ve ayrıca 12 yarı zamanlı öğretim elemanı eğitim vermektedir.