Lisansüstü Programları Misyonu

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Misyon

Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programları kentli gibi düşünen ve farklı birikimlere sahip öğrencilerin mekanın üretimine ilişkin eğitiminde; liderlik, yenilikçilik ve eylem araştırmalarına odaklanan becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, yerel, bölgesel ve küresel farkındalıkla uygulamalı, kapsayıcı ve profesyonel bir planlama eğitimi sunulmaktadır. Program kapsamında plancılar; sosyal, ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir topluluklar ve bölgeler geliştirmek üzere hazırlanmaktadır.

Lisansüstü programlar, kentsel ve bölgesel gelişme üzerine teorik, tarihsel ve kavramsal bilgi arasında denge sağlamaya çalışırken, aynı zamanda pratik becerilerin ve analiz yöntemlerinin edinilmesine de odaklanmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü içerisinde dört program sunulmaktadır:

  1. Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı (Türkçe)
  2. Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
  3. Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Doktora Programı (Türkçe)
  4. Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Doktora Programı (İngilizce)

Çalışmalarını başlamak üzere, programlara hem güz hem de bahar dönemlerinde öğrenci kabul edilmektedir. Programlar tam zamanlı katılım gerektirmektedir.

 

THE GRADUATE PROGRAMS OF CITY AND REGIONAL PLANNING

The Mission Statement

The Graduate Programs of the City and Regional cultivate talent, leadership, innovation and action-oriented research in the place making education of civic minded and diverse students. We provide an applied, comprehensive, professional planning education with, community, regional, and global awareness. We prepare planners to develop communities and regions that are socially, ecologically and economically sustainable.

The graduate programs strive for a careful balance between the theoretical, historical, and conceptual knowledge about urban and regional development, while also focusing on the acquisition of practical skills and methods of analysis. The City and Regional Planning Department offers four programs:

  1. Master’s Studies in City and Regional Planning (Turkish)
  2. Master’s Studies in City and Regional Planning (English)
  3. Ph.D. Studies in City and Regional Planning (Turkish)
  4. Ph.D. Studies in City and Regional Planning (English)

Students are admitted to the programs to begin studies in both the fall and the spring terms. Full-time study toward the programs is expected.