Duyurular
Araştırma Projesi Başlığı: "İzmir Örneği ile Türkiye'de Değişen Yerleşme Örüntüsünün Yorumlanması"  başlıklı Tübitak Projesi şemsiyesi altında yürütülen kentsel yenileme ve dönüşüm temalı alt projesi (117K825)
Toplantı, proje bursiyerlerinden Sn. Yeliz Emecen (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi) tarafından yönetilecek, proje amaç ve kapsamı ile proje kapsamında devam eden çalışmalara yönelik üç sunum paylaşılacaktır. Sunum başlıkları aşağıda belirtildiği şekildedir:
  
1. Genel Çerçeve: İzmir’de Kentsel Dönüşüm Yaklaşımı (Sunum: Nihan Özdemir Sönmez, Ph.D. ve İsmail Mutaf) /14.30-14.50
2. Kentlerde Değişimin Örüntüleri: Kentsel Dönüşüm ve İzmir Modeli (Sunum: Dr. Tuğçe Şanlı, Ph.D.) /14.50-15.10
3. İzmir’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Uzundere ve Kadifekale Örneği (Sunum: Şule Demirel) /15.10-15.30

 
Her biri 20 dakika olarak planlanan sunumlar sonrasında, Tartışma ve Değerlendirme bölümü (15.30-16.00) gerçekleştirilecektir.
 
 
 
İTŞKV sanal toplantı salonu için bağlantı adresi:

https://zoom.us/j/95906243032?pwd=bmRWODlBbnNFY2RPalc2VFY5SUdmUT09

Meeting ID: 959 0624 3032

Passcode: 757239