Bölümümüze Emek Vermiş Öğretim Üyeleri

Ahmet UZEL (Yarı Zamanlı Öğr.Gör.)

Ayça BİLSEL (Emekli, Yarı Zamanlı Öğr.Gör.)

Can HAMAMCI  (Emekli, Yarı Zamanlı Öğr. Üyesi)

Can KUMBARACIBAŞI (Eski Bölüm Bşk. Yrd.)

Erdoğan YAŞLICA (Emekli, Eski Bölüm Bşk. Yrd.)

Feral EKE (Merhume) (Eski Bölüm Bşk.)

Güven BİLSEL (Emekli, Yarı Zamanlı Öğr.Gör.)

Hülagü KAPLAN (Emekli)

İbrahim BOYNUKALIN (Merhum)

Kamutay TÜRKOĞLU (Yarı Zamanlı Öğr.Gör.)

Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ (Ankara Üni.)

Nuray BAYRAKTAR (Emekli) (Başkent Üni.)

Nurcan UYDAŞ (Merhum) (Eski Bölüm Bşk.)

Orhan KUNTAY (Emekli, Eski Bölüm Bşk.)

Ruşen KELEŞ  (Emekli, Yarı Zamanlı Öğr. Üyesi)

Şule KARAASLAN (Emekli, Eski Bölüm Bşk.) (Gelişim Üni.)

Yaşar Bahri ERGEN (Eski Bölüm Başkan Yrd.) (Siirt Üni.)

Zuhal ÖZCAN (Emekli, Eski Bölüm Başkan Yrd.) (Atılım Üni.)