Akademik Personel - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü