6. OLAĞAN TUPOB TOPLANTISI
09 Kasım 2020 14:35

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Türkiye Planlama Okulları Birliği’nin (TUPOB) 6. Olağan Toplantısı 6 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiştir.

Olağan toplantının öncesinde 6 Kasım 2020’de “Planlama Eğitiminin Krizi” konulu bir Oturum düzenlenmiştir. 30 Haziran 2020 tarihli olağan toplantısında tartışılmaya başlanan Pandemi sürecinde şehircilik eğitimi konusundaki gelişmelerin ele alındığı oturuma Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü adına Bölüm Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Ebru ÖCALIR katılmıştır. Her sene Dünya Şehircilik Günü sırasında gerçekleşen Olağan Toplantı ise Bölüm başkanları ve TUPOB Temsilcileri düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu toplantıya bölümümüzü temsilen Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Nevin TURGUT GÜLTEKİN, Bölüm Başkan Yardımcımız ve TUPOB temsilcimiz Prof. Dr. Ebru ÖCALIR ve Bölüm Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Bahar YENİGÜL’ün yanı sıra TMMOB Şehir Plancıları Odası TUPOB temsilcisi bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR katılmıştır.

Online platformda gerçekleştirilen “Planlama Eğitiminin Krizi” oturumunda, 30 Haziran 2020’deki toplantısında gündeme gelen pandemi sürecine yönelik tartışmaları özetleyen bir sunumun ardından, Prof. Dr. Ebru ÖCALIR, Pandemi Sürecinde Planlama Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar, İlk Bulgular; Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Deneyimi konulu bir sunum yapmıştır. Sunumda ağırlıklı olarak bir önceki Lisans Eğitim Komisyonu’nun pandemi sürecine yönelik sorunların tespiti amacıyla yapmış olduğu anket yer almıştır. Bunlara ek olarak, uygulamalı derslere (planlama stüdyoları) ilişkin değerlendirmeler, takip eden süreç için beklenti ve öneriler ve uzaktan eğitim süreci ile gelen olanaklar paylaşılmıştır. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal yeni dönem başkanı olarak pandemi sürecinin olumlu ve olumsuz sonuçlarını tartışmıştır. Son olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi TUPOB temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde pandemi sürecinde yaşanan tecrübeyi anlatan bir sunum yapmıştır.

Online platformda gerçekleşen olağan toplantıda ise TUPOB yeni dönem başkanlığında ele alınması önerilen konuların karara bağlanmış ve iki yıl için dönem başkanlığını üstlenen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şehircilik Bölümü görevi teslim almıştır. Tüzük gereği belirlenmesi gereken sonraki dönem başkanlığını Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün yapması kararlaştırılmıştır. Ayrıca TUPOB Akreditasyon Komitesi kurularak çalışma süreci başlamıştır.

Bir önceki dönem yönetimi görevini yürütmüş olan ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne teşekkür eder, yeni dönem yönetimi olan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne görevinde başarılar dileriz.