2020 Yılı Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Birim Faaliyet Raporu