Öneri Tez ve Araştırma Konuları

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNERİ TEZ VE ARAŞTIRMA KONULARI

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora yapacak/yapan öğrenciler için çalışabilecekleri tez konuları ve bu süreçte öğrencilerimize yol gösterecek danışman öğretim üye ve elemanlarının listesi aşağıdaki gibidir.  

DANIŞMAN TEZ KONULARI
Prof. Dr. Özlem GÜZEY KOCATAŞ
 • Deprem / İklim Dirençli Kentler
 • Kent Kimliği
 • Kentsel Ayrışma
 • Kentsel Yoksulluk
 • Kentsel Dönüşüm
 • Pandemi ve Kentsel Yaşam
 • Siyasi Yapılanma ve Kentsel Uygulamalar
 • Göç ve Kent
 • Toplumsal Düzen ve Kentsel Mekan
Prof. Dr. Nevin TURGUT GÜLTEKİN
 • Kutsal Miras Kutsal Kent
 • Kültürel Rotalar
 • Modern Mimari ve Kent
 • Endüstri Mirası
 • Tarihi Mezar Alanları (Proje Konusu)
Prof. Dr. Çiğdem VAROL ÖZDEN
 • Sosyo-mekansal Ağ Analizi
 • Sosyo-ekonomik Gelişme
 • Yerel ve Bölgesel Kalkınma
 • Girişimcilik
Prof. Dr. Tanyel ÖZELÇİ ECERAL
 • Kent Ekonomisi
 • Bölgesel Çalışmalar
Doç. Dr. Bahar YENİGÜL            
 • Kırsal Alan
 • Tarım ve Kent Planlama
Doç. Dr. Leyla ALKAN GÖKLER
 • Konut Ekonomisi ve Konut Politikaları
 • Korunaklı Konut Yerleşimleri
Doç. Dr. Zeynep Aslı GÜREL
 • Kentsel Politikalar
 • Yerel Yönetimler
 • Yaşam Kalitesi

 

background image