Duyurular

7143 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78. maddesinin af hükümlerinden faydalanarak Anabilim Dalımız Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuruda bulunan ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından öğrenci numarası verilen öğrencilerin ders kayıtları 4-5 Ekim 2018 tarihlerinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılacaktır. 

 
6008300 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ile 6980012 Doktora Seminer / 5980012 Yüksek Lisans Seminer dersleri Fen Bilimleri Enstitüsünün zorunlu dersleridir. 
 
Yüksek Lisans Öğrencileri için; 5151312 Kent ve Bölge Planlamada Temel Tartışmalar ve 
5161312 Kentsel Araştırmalar Laboratuvarı dersleri, Doktora Öğrencileri için ise; 5181312 İleri Planlama Konuları dersleri Anabilim Dalımızın Zorunlu dersleridir.