Duyurular

Staj yapacak öğrencilerin en geç 5 Mayıs 2017 tarihine kadar,

2a-Staj komisyonuna yönelik staj başvuru dilekçesi,

2b-Staj yapılacak kurum onay formu,

3-Zorunlu staj formlarını

doldurarak bölüm sekreteri Ayşe Hanıma (7. Kat asansörünün karşısındaki oda) teslim etmeleri

gerekmektedir. Büro stajı yapacak olanlar, bürodaki şehir plancısının 5 yıllık planlama deneyimi

olduğunu gösteren belgeyi de formlarına eklemelidirler. Kurumlara giderken yanınıza alabileceğiniz

staj başvuru yazısı (1 numaralı form) Ayşe Hanımda imzalı olarak bulunmaktadır.