Doktora Programları ve Başvuru Koşulları

Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı (Türkçe) / Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı (İngilizce)

Şehir ve Bölge Planlama Doktora programları uygulamalı, kapsamlı ve profesyonellik odaklıdır.  Şehir ve Bölge Planlama alanında kariyer yapmak isteyen yüksek akademik başarı standartlarına sahip öğrencilere yöneliktir.

Müfredat 240 kredilik bir programdan oluşmaktadır. Müfredat kapsamında, Bilimsel Araştırma ve Etik Yöntemleri ile ilgili zorunlu bir ders ve bir seminer dahil olmak üzere sekiz temel (zorunlu ve seçmeli) ders, yeterlilik sınavı, tez hazırlık ve tez çalışması, tez ve tez çalışmasından elde edilen bir bilimsel yayın bulunmaktadır.

Başvuru Koşulları

 1. Yüksek lisans derecesi almış olmak.
 2. Yüksek Lisans çalışmalarında en az 3.0 (4.0 üzerinden) not ortalamasına sahip olmak.
 3. Referanslar aracılığıyla motivasyon, deneyim, iş etiği, akademik mükemmellik ve entelektüel yeteneklere ilişkin göstergeler (2 referans mektubu gereklidir).
 4. Başvuru sahibinin kariyer ve eğitim hedefleri kapsamında şehir ve bölge planlamasına ilişkin kavrayışını, ilgi alanlarını ve amaçlarını aktaran 2-3 sayfalık özgün niyet mektubu
 5. CV / Özgeçmiş
 6. ALES sınavından en az 55 puan almış olmak ve geçerliliği olan bir sınavdan 60 yabancı dil yeterlilik puanı istenmektedir (KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM'nin kabul ettiği diğer sınavlar).

Bu gereklilikler dışında, farklı özgeçmişlere sahip adaylar başvuru evraklarına ilişkin bireysel değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak programa koşullu olarak kabul edilebilir.

 

 

Ph.D. Studies in City and Regional Planning (Turkish)/ Ph.D. Studies in City and Regional Planning (English)

The City & Regional Planning Ph.D programs are applied, comprehensive, and professionally-based. It They are open to students with high standards of academic achievement who wish to pursue careers in city and regional planning.

The curriculum is a 240-credit program. The curriculum requirements include eight core (compulsory and elective) courses including a compulsory course on Methods in Scientific Research and Ethics and a seminar, proficiency exam, thesis preparation course, thesis writing course, a thesis and a scientific publication derived from the thesis study.

Prerequisites:

Applicants for admission to the Ph.D. in City and Regional Planning program are expected to:

 1. Have earned a master's degree from an accredited university.
 2. Demonstrated academic excellence by earning at least a 3.0 (out of 4.0) grade point average in master’s degree work.
 3. Show evidence of motivation, maturity, work ethic, academic excellence, and intellectual ability through references (2 letters required).
 4. Submit an self-authored intention letter of 2-3 pages to demonstrate understanding of, and areas of interest in, city and regional planning from the perspective of their career and educational objectives, through the statement of purpose.
 5. CV/Resume
 6. We require an ALES exam score of at least 55 points and foreign language proficiency score of 60 from a valid exam (KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL or other exams that ÖSYM accepts).

Applicants from other background requirements for classified standing requirements may be admitted on a conditionally classified basis, depending on the results of an individual analysis of their applications.